Conferinte

Afis Conferinta 2018 (1)

2018Program conferinta

USM                                                                             logo_istorie.png

         Universitatea de Stat din Moldova                                Facultatea de Istorie si Filosofie

INVITAȚIE

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Istorie și Filosofie,

Departamentul Filosofie și Antropologie,

Vă invită să participați la Conferința Științifică Internațională

ȘCOALA INTERNAȚIONALĂ DE METODOLOGIE

ÎN ȘTIINȚELE SOCIO-UMANE

Ediția a III-a

VALENȚE TEORETICO-APLICATIVE ALE DISCURSULUI INTERPRETATIV

Evenimentul este dedicat Zilei Mondiale a Filosofiei

 

Conferința va fi structurată în trei secțiuni:

1 – Metodologii generale aplicate în științele socio-umane (hermeneutică, semiotică, fenomenologie)

2 –Metode de analiză specifice științelor socio-umane (filosofie, antropologie, sociologie și psihologie, istorie și științe politice, filologie și artă,  comunicare și relații publice)

3 – Aplicații ale metodologiei inter/pluri/transdisciplinare interactive în interpretarea discursului socio-uman

Conferința va avea loc în data de 15-16 noiembrie 2018, ora 10.00, în sala 222, Corp IV, strada Alexei Mateevici 60, Chișinău, Republica Moldova.

În cadrul conferinței vor fi abordate practici metodologice interpretative, specifice domeniului științelor socio-umane.

OBIECTIVELE CONFERINȚEI:

  • Prezentarea analitică a discursului interpretativ în științele socio-umane.
  • Descrierea metodei hermeneutice în calitate de instrument esențial de interpretare a limbajelor social-culturale.
  • Evaluarea practicilor interpretative în multitudinea contextelor socio-umane.
  • Determinarea naturii cognitive a discursului interpretativ, care implică înțelegerea adecvată a sensurilor generate de o situație, o problemă, un comportament, o stare de lucruri etc.
  • Descrierea interpretării ca expresie a raționalității discursive în contextul științelor socio-uamne.
  • Recunoaterea faptului că prin procesele de interpretare se construiesc în mod cognitiv realități ideatice, actuale și posibile.
  • Unificarea tradiției interpretative: posibile proiecte de colaborare între cercetători și cadrele didactice.

Sunt invitați să participe cercetători și cadre didactice din domeniile: filosofie, artă, semiotică, antropologie, psihologie, sociologie, filologie, istorie, științe politice, științe ale comunicării și relații publice etc.

Lucrările vor fi publicate într-un volum colectiv, cu recunoaștere academică. Sunt oferite diplome nominale de participare.

TERMENE LIMITĂ:

1 octombrie, 2018 – Trimiterea titlurilor și a rezumatelor în limbile română și engleză (maximum 250 cuvinte și 5 cuvinte cheie) Formular inscriere 2018

1 noiembrie, 2018 – Trimiterea lucrărilor in extenso (între 7-10 pagini, font Times New Roman, corp 12, 1,5 rânduri).

Toate documentele vor fi expediate electronic la adresa de e-mail:  bogatue@yahoo.com

Participanții sunt rugați să respecte datele limită pentru expedierea materialelor solicitate.

Înregistrarea participanților se face completând Formularul de înscriere.

Nu se percepe taxă de participare.

CONTACT:

Universitatea de Stat din Moldova,

Facultatea de Istorie și Filosofie,

Departamentul de Filosofie și Antropologie,

Director Departament: prof. univ. dr.hab. Eudochia Saharneanu

e-mail: saharneanu.eudochia@gmail.com

Coordonator de proiect: conf. univ. dr. Eugenia Bogatu

e-mail: bogatue@yahoo.com

Chișinău, Republica Moldova

Telefon: 373 78681179


Conferința Internațională de Etică în Dezvoltare 2018    conferinta 

SIMPOZION INTERNAȚIONAL: INTERPRETAREA VALORILOR     conferinta iasi

Reclame