Home

ADMITEREA 2020

Ciclul 1 licenţă

0223.1 Filozofie

Specialitatea Filosofie oferă o pregătire umanistică fundamentală. Îmbinînd disciplinile studiilor clasice cu disciplini teoretice ale lumii contemporane, specialitatea Filosofie asigură formarea abilităților comunicaționale, argumentative și interpretative, precum și dezvoltarea competențelor ce țin de buna exercitare a gîndirii analitice și a gîndirii critice, indispensabile pregătirii intelectuale actuale. Concepţia formării specialistului presupune, transmiterea cunoştinţelor şi formarea competenţelor profesionale necesare în activităţi de cercetare, expertiză şi consultanţă, mediere, învăţământ, organizaţii europene, organizaţii internaţionale, instituţii de stat şi organizaţii non-guvernamentale, corporaţii, afaceri, politici publice, comunicare, analiză politică.

0220.1 Antropologie

Specialitatea Antropologie, în conformitate cu specificul său interdisciplinar, propune o pregătire plurivalentă, atît în plan teoretic, prin obținerea cunoștințelor din cele mai variate domenii ale experienței umane sau a procedeilor metodologice de studiere şi interpretare a formelor de viață și cultură umană, cît și în plan aplicativ, prin realizarea cercetărilor de teren, a studiilor de caz sau a a ceea ce ține de managementul proiectelor sociale și culturale. Concepţia formării specialistului presupune, transmiterea cunoştinţelor şi formarea competenţelor profesionale necesare în activităţi de cercetare, expertiză şi consultanţă culturii şi politicilor culturalr, medierea conflictelor(interetnice, interconfesionale,interculturale).

Ciclul 2 master

Filosofie, antropologie și management cultural

Impactul fenomenelor sociale şi culturale mondiale astăzi este sesizat şi analizat din perspectiva tuturor disciplinelor social-umane. Mondializarea şi alte procese sociale de amploare, direct sau indirect, furnizează  domeniului științelor sociale în special filosofie și antropologie un şir întreg de opţiuni de investigare şi evaluare, dar şi specializare. Ținând cont de aceste elemente favorizante programul de masterat Filosofie, antropologie, și management cultural îşi propune să formeze competenţele necesare unui specialist printr-un program de studiu a cărui misiune este: pregătirea de analişti, cadre pentru diverse poziţii în instituţii şi organizaţii al căror obiect de activitate este legat de expertiza, analiza, evaluarea şi găsirea de soluţii la variate probleme, situaţii din domeniile specifice de profesionalizare. În acelaşi timp astăzi există o cerinţă impetuoasă a reconversiei profesionale, realizată în condiţiile în care indivizii sunt deja încadraţi în câmpul muncii, dar le lipseşte specializarea necesară pentru a putea funcţiona eficient. În aceste condiţii, masteratul, Filosofie, antropologie și management cultural va servi nevoilor de schimbare a profesiilor, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, indivizii având posibilitatea să îşi perfecţioneze abilităţile căpătate în alte domenii.

Filosofii contemporane

Programul de masterat Filosofii Contemporane. Nevoia de filosofie practică este determinată de schimbările care au loc în societatea contemporană. Înţelegerea propriilor trăiri, percepţia schimbărilor sociale şi formarea unei concepţii adecvate despre lume sunt astăzi elemente centrale ale unei vieţi de succes. Programul de studii Filosofii contemporane îşi propune să dezvolte competenţe necesare cercetării avansate în filosofie și domeniile teoretice conexe, precum și competențe legate de aplicabilitatea practică a resurselor teoretice însușite în diverse domenii de activitate umană. Ca rezultat al acordului de colaborare semnat de Universitatea din Bucureşti și Universitatea de Stat din Moldova, programul de studii Filosofii contemporane, este un program de masteratcu diplomă dublă. În baza acestui acord studenţii înmatriculaţi la acest program de studii pot primi diplomă dublă din partea universităților organizatoare, și anume UB, respectiv USM, cu condiţia să îndeplinească condiţiile şi cerinţele impuse de legislația națională și internațională și stabilite prin prezentul acord.

Certificat de evaluare externa