Colaborari Internationale

 • Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Moldova 
 • Institutul Integrării Europene, AȘM;
 • UNESCO, Moldova;
 • UNFPA , Moldova;
 • Academia de Studii Economice din Moldova;
 • Universitatea Tehnică din Moldova;
 • Universitatea de Medicină şi Farmaceutică „N. Testemiţanu”;
 • Universitatea de Stat „Al. Russo”, Bălţi;
 • Universitatea de Stat „B.P. Haşdeu”, Cahul;
 • Academia de Ecologie din Iaşi, România;
 • Universitatea „A. I. Cuza” Iași, România;
 • Institutul de Studii Europene „Ștefan Lupașcu”, Iași, România;
 • Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava, România;
 • Universitatea de Vest Timişoara, România;
 • Universitatea Babeş Bolyai, Cluj, România;
 • Universitatea din Galaţi, România;
 • Universitatea creştină D. Cantemir, Bucureşti, România;
 • Institutul de Filosofie al Academiei de ştiinţe, Republica Belarus;
 • Universitatea Toulouse II-Le Mirail, Franța ;
 • Universitatea Deusto, Bilbao, Spania;
 • Universitatea Bordeaux II, Franța;
 • Universitatea Catolică din Louvain, Belgia;
 • Universitatea Qeubec, Canada.
Reclame