Comisia de Asigurare a Calitatii

  1. Saharneanu Eudochia doctor habilitat, profesor universitar
  2. Dodul Dumitru, doctor conferențiar
  3. Suceveanu Angelina, doctor conferențiar
  4. Zelenschi Angela, doctor conferențiar, șef catedră, Academia de Administrare Publică
  5. Buzilă Varvara, doctor conferențiar, Muzeul de Istorie Naturală și Etnografie
  6. Erhan Vera, șef direcție, Ministerul Educație, Cultură și Cercetare
  7. Bogatu Eugenia, doctor conferențiar
Reclame